IMAGE
แบบฟอร์ม SF3
Friday, 14 November 2014
รายละเอียด กดโหลด Read More...
IMAGE
กรมปศุสัตว์จัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง สู่การเป็น Smart Officer
Thursday, 31 October 2013
นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง สู่การเป็น Smart Officer สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีกรมปศุสัตว์ จำนวน 100 คน ณ โรงแรมสวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  download Read More...
IMAGE
ระวัง.....พิษจากไมยราบไร้หนาม
Tuesday, 09 July 2013
  การสอบสวนกรณีโค-กระบือป่วยตายในพึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา มีการเสนอข่าวโคและกระบือในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ป่วยตายหลายตัว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์) ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ออกสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุการตาย จากการสอบสวบพบว่าโคของเกษตรกรรายหนึ่่งในพื้นที่อำเภอพลับพลาชัย จำนวนทั้งสิ้น 4 ตัว ป่วยและตาย 3 ตัว หลังแสดงอาการ 30-60 นาที โดยเกษตรกรได้เกี่ยวหญ้าบริเวณแปลงตรงข้ามกับบ้านมาให้กิน... Read More...

page3 7 6 2556

Smart Farmer ต้นแบบ
คุณธนากร ดาราพานิชย์

คุณธนากร ดาราพานิชย์

คุณธนากร  ดาราพานิชย์อาชีพ เลี้ยงนกเขา ประสบการณ์...

คุณศิริพงษ์ พิพัฒสัตยานุวงศ์

คุณศิริพงษ์ พิพัฒสัตยานุวงศ์

คุณศิริพงษ์  พิพัฒสัตยานุวงศ์อาชีพ เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ประสบการณ์...

คุณอ๊อด แช่มพุทธา

คุณอ๊อด แช่มพุทธา

คุณอ๊อด  แช่มพุทธาอาชีพ เลี้ยงกระบือ ประสบการณ์...

คุณสมศิริ  คังคายะ

คุณสมศิริ คังคายะ

คุณสมศิริ   คังคายะอาชีพ การเลี้ยงกระต่าย ประสบการณ์...

คุณปกรณ์ คชฤทธิ์

คุณปกรณ์ คชฤทธิ์

คุณปกรณ์  คชฤทธิ์อาชีพ การเลี้ยงโคขุน ประวัติการอบรมทางด้านปศุสัตว์-  ...

 • คุณธนากร ดาราพานิชย์

  คุณธนากร ดาราพานิชย์

 • คุณศิริพงษ์ พิพัฒสัตยานุวงศ์

  คุณศิริพงษ์ พิพัฒสัตยานุวงศ์

 • คุณอ๊อด แช่มพุทธา

  คุณอ๊อด แช่มพุทธา

 • คุณสมศิริ  คังคายะ

  คุณสมศิริ คังคายะ

 • คุณปกรณ์ คชฤทธิ์

  คุณปกรณ์ คชฤทธิ์

hot สารคดีและความรู้ด้านปศุสัตว์

all1162013new