15 06 56 03นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง สู่การเป็น Smart Officer สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีกรมปศุสัตว์ จำนวน 100 คน ณ โรงแรมสวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  download