1คุณธนากร  ดาราพานิชย์
อาชีพ เลี้ยงนกเขา

ประสบการณ์ และความสามารถพิเศษในสาขาวิชาชีพ

          คุณธนากร ดาราพาณิชย์ หรือคุณสมบัติ เดิมเป็นคนชอบเลี้ยงไก่ เลี้ยงนกอยู่แล้ว ต่อมาได้มีคนชักชวนให้เลี้ยงนกเขาชวา และสอนให้หัดฟังเสียงขันของนกเขาชวาจนเริ่มมีความชำนาญ หลังจากนั้นก็เริ่มศึกษาวิธีการเลี้ยงการนกเขา  การผสมพันธุ์ และการเตรียมตัวนกเขาเพื่อการแข่งขัน  ซึ่งนกเขาที่คุณธนากรส่งเข้าแข่งขันมักจะได้รับรางวัลอยู่เสมอ จนเป็นที่ยอมรับในวงการการเลี้ยงนกเขาชวา จึงได้พัฒนาและทำการผสมพันธุ์นกเขาไว้เพื่อการแข่งขัน และจำหน่ายให้กับผู้ชื่นชอบนกเขาชวาทั่วไป  ราคานกเขาที่จำหน่าย มีราคาตั้งแต่ตัวละ 200 บาท ไปจนถึง 200,000 บาท ขึ้นอยู่กับน้ำเสียงของนกตัวนั้น นอกจากนี้ยังมีชาวต่างประเทศสนใจและสั่งซื้อนกเขาจากคุณธนากรด้วย  

      เทคนิคในการผสมพันธุ์นกเขาก็คือ การนำพ่อพันธุ์นกเขาที่มีน้ำเสียงดีมาจับคู่ผสมพันธุ์กับแม่พันธุ์ที่มีจังหวะน้ำเสียงสวย  พ่อพันธุ์ที่มีน้ำเสียงปานกลางจะนำไปจับคู่ผสมพันธุ์กับแม่พันธุ์น้ำเสียงดี ส่วนอาหารที่ใช้เลี้ยงนกเขา ได้แก่ ข้าวฟาง ข้าวโพด ถั่วเขียวบด ข้าวเปลือก  เม็ดมะเขือ  ดินดำ และทรายทะเล

      ในการเตรียมตัวเพื่อแข่งขันนั้น จะนำนกเขาชวาขึ้นรอกเสา ในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น. และช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 16.00-19.00 น. และจะเพิ่มการป้อนถั่วเขียวแช่น้ำครึ่งวัน ครั้งละ 10 เม็ดต่อสัปดาห์

      หากท่านใดสนใจจะเลี้ยงนกเขาชวา หรือต้องการทราบรายละเอียดเรื่องนกเขาเพิ่มเติม ขอเชิญเยี่ยมชมและปรึกษากับคุณธนากรได้
2


รวบรวมข้อมูลโดย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
โทร. / โทรสาร 0-3731-1549
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.