ood5คุณอ๊อด  แช่มพุทธา
อาชีพ เลี้ยงกระบือ

ประสบการณ์ และความสามารถพิเศษในสาขาวิชาชีพ

           แรกเริ่มพ่อได้ให้ควายคุณอ๊อด แช่มพุทธา จำนวน 2 ตัว เพื่อไว้ใช้แรงงาน และทำนา พร้อมด้วยคำพูดประโยคหนึ่งว่า “ ถ้ามีเงินอยู่ในธนาคารให้คิดว่าไม่มีเงิน ทำนองเดียวกัน ถ้ามีควายอยู่ก็ให้คิดว่าไม่มีควาย ” หลังจากนั้นได้เริ่มเลี้ยงและสะสมควายเพศเมียเรื่อยมา และมีการขายควายเพศผู้ไว้เป็นค่าใช้จ่ายบ้างในบางครั้ง แต่คุณอ๊อด แช่มพุทธา จะขายควายเพศผู้ 2 ตัว แล้วซื้อควายเพศเมีย 1 ตัว กลับเข้ามาในฝูง โดยทำในลักษณะนี้มาได้ 25 ปีแล้ว ปัจจุบันมีควายในฝูงขนาดใหญ่พอที่จะไม่ต้องเอาควายจากที่อื่นมาเข้าฝูงอีกแล้ว  
     แต่การเลี้ยงแบบเดิมไม่เคยเปลี่ยนพ่อพันธุ์คุมฝูงทำให้ลูกควายที่ได้มีลักษณะรูปร่างเล็กลง สาเหตุเพราะเกิดการผสมพันธุ์แบบเลือดชิดเกินไป จึงต้องใช้พ่อพันธุ์ควายจากที่อื่นมาเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ทุกๆ 2 ปี พ่อพันธุ์ที่นำมาคุมฝูงจะเป็นควายพันธุ์มูร่าห์หรือลูกผสมมูร่าห์ ส่วนแม่พันธุ์เป็นควายพันธุ์ไทยหรือลูกผสม เนื่องจากมีระยะการให้ลูกเร็วกว่าแม่ควายพันธุ์มูร่าห์
      ปัจจุบันเลี้ยงควายมากว่า 30 ปี มีควายที่เลี้ยงอยู่ประมาณ 200 ตัวเศษ โดยเช่าพื้นที่ว่างเปล่าของเอกชนเพื่อทำเป็นคอกเลี้ยงควาย ซึ่งจะเลี้ยงเท่าที่ตนเองจะเลี้ยงได้ประมาณ 100 กว่าตัว ควายอีกส่วนหนึ่งจะกระจายไปให้ญาติเลี้ยงเพื่อแบ่งลูกกัน
          จากประสบการณ์การเลี้ยงควายที่ผ่านมา จะเน้นมากในเรื่องของการป้องกันโรค โดยการทำวัคซีนทุกชนิดตามระยะเวลาที่กำหนด มีการเจาะเลือดตรวจหาเชื้อโรคแท้งติดต่อ  ทำการถ่ายพยาธิอยู่เสมอ ให้ยาบำรุงในควายที่ไม่แข็งแรง หากมีปัญหาเกี่ยวกับการคลอดอยากและปัญหาหลังคลอด เช่น มดลูกทะลักก็จะทำการรักษาเอง นอกจากนี้ยังต้องไปช่วยเหลือเพื่อนฝูงที่เลี้ยงควายด้วยกันอีกด้วย ในแต่ละปีจะขายควายได้ประมาณ 30 – 40 ตัว ซึ่งจะขายอยู่ 2 ลักษณะคือ
1.    ขายเข้าโรงเชือด โดยคัดควายเพศผู้ ควายที่มีลักษณะไม่ดี และควายเพศเมียที่มีปัญหา เช่น การกลับสัดช้า เลี้ยงลูกไม่ดี ไม่ให้ลูกกินนม ผสมไม่ติด
2.    ขายในลักษณะทำพันธุ์ การขายในลักษณะนี้จะได้ราคาที่สูงกว่าขายเข้าโรงเชือด บางครั้งมีการมัดจำเพื่อจองไว้ทำพันธุ์ตั้งแต่  แรกคลอด

รางวัลที่ได้รับจากกรมปศุสัตว์
        คุณอ๊อด  แช่มพุทธา  ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ให้เป็นเกษตรกรดีเด่น (สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์) ระดับจังหวัด เมื่อปี 2553 และได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ให้เป็นเกษตรกรดีเด่น อันดับที่ 3 ในระดับเขต 2 ได้รับโล่และเงินรางวัล 3,000 บาท เมื่อปี 2553
ood6


รวบรวมข้อมูลโดย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
โทร. / โทรสาร 0-3731-1549
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.